ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεστραμίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεστράμιον

Ο οικισμός Στέντσκον προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από την κοινότητα Γκρέντσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τούχουλη αποσπάται από την κοινότητα Κοτελτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Κοτελτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λίτσιστερ ή Πιπεριά προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Νεστράμιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νέστωρ

Ο οικισμός Λίτσιστερ ή Πιπεριά της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστερά

Ο οικισμός Στέντσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νέστορος

Κ. Αγίου Νέστορος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεστραμίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Άγιος Νέστωρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεστόριον

Ο οικισμός Τούχουλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεστορίου

Κ. Νεστορίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίου Νέστορος

ΦΕΚ 311Α - 05/07/1935

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεύκου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Νεστορίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

Κ. Νεστορίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών Τσούκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεστορίου

Κ. Νεστορίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 262Α - 16/10/1954

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών Τσούκας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσούκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχάγγελος

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Αρχάγγελος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιστερά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Νεστόριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεστορίου

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Ομορφοκκλησιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Κάτω Νεστόριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεστόριον της κοινότητας

ΦΕΚ 166Α - 07/08/1975

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νεστορίου

Δ. Νεστορίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νεστορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα Κοτύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Μονόπυλο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεστορίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διποταμιά αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλή Βρύση αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτον αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόβραχον αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνάδες αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούζουλη αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επταχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Αρρένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γράμος αποσπάται από την κοινότητα Γράμου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv