ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ιντελόβης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιντέλοβα

Ο οικισμός Οκιούζ Οβά προσαρτάται στην κοινότητα Ιντελόβης

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Ιντέλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Άννα

Ο οικισμός Οκιούζ Οβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκάφη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Άννης

Κ. Αγίας Άννης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιντελόβης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αγία Άννα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυλήανα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυλήανας

Κ. Αυλήανας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγίας Άννης

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάφης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αυλήανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυγής

Κ. Αυγής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αυλήανας

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυμύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv