ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλλιανής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλλιανή

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Καλλιανή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιανή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιανής

Κ. Αιανής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλλιανής

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιανής

Δ. Αιανής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιανής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτένι αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιανή αποσπάται από την κοινότητα Ροδιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρύμνιον αποσπάται από την κοινότητα Ρυμνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρώμιον αποσπάται από την κοινότητα Χρωμίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρύμνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο οικισμός Κτένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο οικισμός Χρώμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο οικισμός Αιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο οικισμός Ροδιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv