ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρύστου (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάρυστος

Ο οικισμός Πλατανιστός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αντιάς προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κόμητον προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δράμεσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κατσούφι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ζαχαριά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αμυγδαλιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σχίζαλη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλιανός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ρούκλια προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γιαννίτσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πόθιον προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σκούασι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μπαρελάι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Στουπαίοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μπαγιάτι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βατίσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Θύμη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αλέξης προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μελισσώνα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Χεροδύναμος προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Φρύγανη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μπεζάνοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κατσαρόνι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μαμαλιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μαρμάρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πεταλιοί προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

25-10-1842

Ο οικισμός Οθωνούπολις προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κατσούφι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρινιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γκιάλπηδες προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βαρελαίοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 22Α - 25/08/1848

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάρυστος στον οικισμό Οθωνούπολις

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο οικισμός Κατσαρόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μπεζάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Φρύγανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Οθωνούπολις στον οικισμό Κάρυστος

Ο οικισμός Αγαθόν προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λαψούρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Οθωνούπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαρελάι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πανωχώρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σιμικούκι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δρυμονάρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλέργον προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λενωσέους προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Τζενέοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λαψούρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πανωχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σιμικούκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λενωσέους του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζενέοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αετός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γραμπιά προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κοκκάλαις προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καψούρι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λάλας προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεκουνίδα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Νικάσι προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πηγαδάκια προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Θύμη προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λυκόρρευμα προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Κάρυστος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρύστου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αετού

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Γραμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμπιάς

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιανού

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Κόμητον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομήτου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύλων

Ο οικισμός Πλατανιστός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατανιστού

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρύστου

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρύστου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αετού

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Καψούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλιάς

Ο οικισμός Μεκουνίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμπιάς

Ο οικισμός Ρούκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμπιάς

Ο οικισμός Κοκκάλαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμπιάς

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιανού

Ο οικισμός Γκιάλπηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιανού

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Νικάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομήτου

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομήτου

Ο οικισμός Λυκόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατανιστού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρύστου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάρυστος από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Γελαδόμανδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Λυκόρρευμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αντώνιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Γεφύρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Παραλείβαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Σκιναρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερό και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Καρύστου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Λειβαδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Παξιμάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρόχωμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Αγριληές και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

Αναγνώριση του οικισμού Ντακαρόνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλαμίτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γελαδόμανδρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκόρρευμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλείβαδον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκιναρή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Καρύστου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λειβαδάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παξιμάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ασπρόχωμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγριληές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντακαρόνια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοντορρεύματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρύστου

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιά Χώρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλο Γεφύρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουρτερό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοντορρεύματα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρύστου

Δ. Καρύστου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρύστου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μπούρος αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούκλια αποσπάται από την κοινότητα Γραμπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμπιά αποσπάται από την κοινότητα Γραμπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεκουνίδα αποσπάται από την κοινότητα Γραμπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιστός αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμιον αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδηλού (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηδουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ακρωτήρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αετού

Ο νέος οικισμός Ζαρμπουταίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρύστου

Ο νέος οικισμός Σφυριδούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρύστου

Ο νέος οικισμός Άγιοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατανιστού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύρευμμα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Στυρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωνί αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογέρι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάριον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιάς αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύμιον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμιτον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψούριον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιά αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίζαλη αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμονάριον αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα Καφηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv