ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λιχάδος (Λιχαδέων) (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιχάς

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

Ο οικισμός Γιάλτρα προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

Ο οικισμός Λιχαδονήσια προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού προσαρτάται στο δήμο Λιχάδος (Λιχαδέων)

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Ξηροχωρίου του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Λιχαδονήσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Γιάλτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιδηψίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λιχάδος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιχάς από το δήμο Αιδηψίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Αιδηψίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιχαδονήσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

16/10/1940

Ο οικισμός Λιχαδονήσια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγύλη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Μονολιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιοχώρι της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Γρεγολίμανο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κάβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιχάδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονολιά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Λιχάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Στρογγύλη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βασιλίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κοκκινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γρεγολίμανο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv