ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φραγκότς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φραγκότς

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Φραγκότς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερμακιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερμακιάς

Κ. Ερμακιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φραγκότς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερμακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv