ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βοεβοδίνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βοεβοδίνα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Βοεβοδίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σπηλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σπηλιάς

Κ. Σπηλιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοεβοδίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv