ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τρεπίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τρέπιστα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Τρέπιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Χριστόφορος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου

Κ. Αγίου Χριστοφόρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τρεπίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίας Παρασκευής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv