ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γέρμαν (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γέρμαν

Ο οικισμός Καλύβια Γέρμαν προσαρτάται στην κοινότητα Γέρμαν

Ο οικισμός Αχίλλειον προσαρτάται στην κοινότητα Γέρμαν

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νιβίστης

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Γέρμαν της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γερμανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γερμανού

Κ. Αγίου Γερμανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γέρμαν

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Γέρμαν της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Αγίου Γερμανού

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Γερμανού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σιάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γερμανού

16/10/1940

Ο οικισμός Σιάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Αγίου Γερμανού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Αγίου Γερμανού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γερμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv