ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκέρλιανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκέρλιανη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γκέρλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χιονάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χιονάτου

Κ. Χιονάτου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκέρλιανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χιονάτου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Χιονάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv