ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρουπίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρούπιστα

Ο οικισμός Μαρκόβιανα προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Σέμασι προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Πισιάκοι προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Βιτάνι προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

Ο οικισμός Λάγουρη προσαρτάται στην κοινότητα Χρουπίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Πισιάκοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πισιάκων

Ο οικισμός Βιτάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πισιάκων

Ο οικισμός Μαρκόβιανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πισιάκων

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Χρούπιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άργος Ορεστικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άργους Ορεστικού

Κ. Άργους Ορεστικού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρουπίστης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Γράμμοστα αποσπάται από την κοινότητα Γραμμόστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γράμμοστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γράμμος

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Γράμμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γράμμου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σέμασι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρεμαστόν

16/10/1940

Ο οικισμός Λάγουρη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Άργους Ορεστικού

Δ. Άργους Ορεστικού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άργους Ορεστικού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αεροδρόμιον και προσάρτησή του στο δήμο Άργους Ορεστικού

Αναγνώριση του οικισμού Κασλάς και προσάρτησή του στο δήμο Άργους Ορεστικού

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Κασλάς του δήμου μετονομάζεται σε Στάδιον

14/03/1971

Ο οικισμός Αεροδρόμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άργος Ορεστικόν του δήμου

Ο οικισμός Στάδιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άργος Ορεστικόν του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άργος Ορεστικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ορεστίδος

Ο οικισμός Κρεμαστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστίδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv