ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσετιρακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 25Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσετεράκι ή Τσετιράκι

ΦΕΚ 14Α - 15/01/1926

Ο οικισμός Τίκβενη αποσπάται από την κοινότητα Ζουπανίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσετεράκι ή Τσετιράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοποταμιά

Ο οικισμός Τίκβενη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολοκυνθού

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοποταμιάς

Κ. Μεσοποταμιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσετιρακίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Μεσοποταμιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αλιάκμονα

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv