ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παπράτσκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Παπράτσκον

Ο οικισμός Κάτω Παπράτσκον προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτσκου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Τέρτσικας αποσπάται από την κοινότητα Κορτσίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Άνω Παπράτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Φτεριάς

Ο οικισμός Κάτω Παπράτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Φτεριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φτεριάς

Κ. Φτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παπράτσκου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τέρτσικας της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακόντιον

Κ. Πτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πτεριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

Κ. Φτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Άνω Φτεριάς της κοινότητας διορθώνεται σε Πτεριά

Το όνομα του οικισμού Κάτω Φτεριάς της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Πτεριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πτεριάς

Κ. Πτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φτεριάς

Κ. Πτεριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv