ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστορίας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστορία

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Καστορίας

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Φωτίνιστα αποσπάται από την κοινότητα Τσερεσνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λίτσιστα αποσπάται από την κοινότητα Τσερεσνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δοκωνάκοι (Δουπιάκοι) αποσπάται από την κοινότητα Σδράλτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα Μαυρόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαύροβον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Απόσκεπος αποσπάται από την κοινότητα Αποσκέπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σέτομα αποσπάται από την κοινότητα Σετόμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Μαύροβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρόβου

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Φωτίνιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

Ο οικισμός Λίτσιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρόβου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δοκωνάκοι (Δουπιάκοι) της κοινότητας μετονομάζεται σε Δισπήλιον

Ο οικισμός Σέτομα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλάρι

16/05/1928

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καστοριάς

Δ. Καστοριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καστορίας

ΦΕΚ 400Α - 16/09/1936

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δισπηλίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Δ. Καστοριάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

Αναγνώριση του οικισμού Φούρκα και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Νέον Τσιφλίκιον του δήμου μετονομάζεται σε Χλόη

14/03/1971

Ο οικισμός Άμμος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστορία του δήμου

Ο οικισμός Φούρκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστορία του δήμου

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 91Α - 10/07/1986

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανιάκων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάκονη αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λεύκη αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιόδενδρον αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκοι αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάβρυσον αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάλαρα αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροχώρι αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μελάς αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάς αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Κορεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέργα αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλειάς αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορησός αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιά αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπόταμος αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσότοπος αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροχώριον αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεπενή αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάρπη αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δισπήλιον αποσπάται από το δήμο Μακέδνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοίχιον αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκέρασο αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξυά αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυσσινέα αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινή αποσπάται από το δήμο Βιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από το δήμο Κλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Κλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιεροπηγή αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παλλινοστούντες και προσάρτησή του στο δήμο Καστοριάς

ΦΕΚ 204Α - 06/12/2018

Ο οικισμός Πορειά αποσπάται από την κοινότητα Χιλιοδένδρου και ορίζεται έδρα της νέας κοινότητας Πορειάς

Εκτύπωση  Αρχείο csv