ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Όσιανης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όσιανη

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Όσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινόη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινόης

Κ. Οινόης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Όσιανης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Οινόης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv