ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δράμας (Δράμας)

ΦΕΚ 248Α - 03/12/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δράμα

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Ο οικισμός Εσκή-Κιόϊ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Λατζίστα προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Τσάϊ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 67Α - 18/03/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Βησωτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Ζίψα αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρανόβου

ΦΕΚ 7Α - 12/01/1925

Ο οικισμός Τσάϊ-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Αμισός

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Εσκή-Κιόϊ του δήμου μετονομάζεται σε Νικοτσάρας

Ο οικισμός Λατζίστα του δήμου μετονομάζεται σε Προάστειον

Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Σεβαστιανόν

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πασαλή Τσιφλίκ και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζίψα του δήμου μετονομάζεται σε Τιμόθεος

Ο οικισμός Τσαλή Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Μαυρότοπος

Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Αρκαδικός

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ του δήμου μετονομάζεται σε Ταξιάρχης

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Μαυρότοπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροτόπου

Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροτόπου

16/10/1940

Ο οικισμός Σεβαστιανόν του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Σεβάστεια

Ο οικισμός Πασαλή Τσιφλίκ του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

07/04/1951

Ο οικισμός Τιμόθεος του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Αμισός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

Ο οικισμός Αρκαδικός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα Καλού Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουδούνια αποσπάται από την κοινότητα Κουδουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδράκια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυπλάγιον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόβατος αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μικροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωριστή αποσπάται από την κοινότητα Χωριστής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Φυλάκιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηρόνερον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίκαρπον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Τιμόθεος και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

Αναγνώριση του οικισμού Χαράδρα και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

Εκτύπωση  Αρχείο csv