ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέου Καρλοβάσου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέον Καρλόβασι

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Σιουρρήδες ή Πατινιώτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Νέου Καρλοβάσου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Νέου Καρλοβάσου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Το όνομα του οικισμού Σιουρρήδες ή Πατινιώτες της κοινότητας διορθώνεται σε Σουρήδες

Αναγνώριση του οικισμού Λωβοκομείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Καρλοβάσου

Ο οικισμός Όρμος Νέου Καρλοβάσου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Νέου Καρλοβάσου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Λωβοκομείον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 30/03/1951

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Νέον Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv