ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Αρβανιτών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Αρβανίται

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Αρβανιτών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αρβανίται από την κοινότητα Άνω Αρβανιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόγειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσογείου

Κ. Μεσογείου (Σάμου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Αρβανιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv