ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δάφνης (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δάφνη

Ο οικισμός Πετροπούλι προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Πλατάνι προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Κοσοίκια προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Στυλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Ακαμάτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Ακαμάτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 317Α - 22/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δάφνη από την κοινότητα Ευδήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοστόμου

ΦΕΚ 403Α - 01/12/1931

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Στυλί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ακαμάτρα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Στελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 223Α - 17/08/1977

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv