ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Κηρύκου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Κήρυκος

Ο οικισμός Γλαρέδες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Χριστός προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουντουμάς αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοσύρτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περδικίου

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοστόμου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοστόμου

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Χρυσοστόμου στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Περδικίου στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Αναγνώριση του οικισμού Θέρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

19/03/1961

Ο οικισμός Γλαρέδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Παντελεήμων της κοινότητας

Ο οικισμός Χριστός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Παντελεήμων της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Φανάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Αναγνώριση του οικισμού Θέρμα Λευκάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Κηρύκου

Δ. Αγίου Κηρύκου (Σάμου)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Κηρύκου

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κήρυκος του δήμου

Ο οικισμός Παναγία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κήρυκος του δήμου

Ο οικισμός Κουντουμάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Κήρυκος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα Περδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Έξω Φάρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

Ο νέος οικισμός Λαρδάδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ικαρίας

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Θέρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Έξω Φάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λαρδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Θέρμα Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv