ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ευδήλου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εύδηλος

Ο οικισμός Κεραμέ προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

Αναγνώριση του οικισμού Ξανθή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φραντάτου

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Φραντάτου στην κοινότητα

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 317Α - 22/10/1925

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάφνης

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

Ο οικισμός Στυλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φλές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 403Α - 01/12/1931

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

16/10/1940

Ο οικισμός Πλατάνι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Φλές της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Κυριακή

19/03/1961

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 17/08/1977

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εύδηλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευδήλου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv