ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Περδικίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Περδίκιον

Ο οικισμός Πλουμάρι προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Μηλιωκό προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

Ο οικισμός Νέγια προσαρτάται στην κοινότητα Περδικίου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περδίκιον από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νέγια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μηλιωκό αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Περδικίου στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιωκό της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλεωπόν

Το όνομα του οικισμού Πλουμάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Πλουμάριον

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Νέγια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κιόνιον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περδικίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv