ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σπαθαραίων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σπαθαραίοι

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Σπαθαραίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιμνονάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κύργιαννη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλογερικό και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Βεργή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζέφυρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Απόστολος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαθαραίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Ο οικισμός Ζέφυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv