ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τηγανίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τηγάνι

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τηγανίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Τηγανίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Τηγανίου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Σπηλιανής και προσάρτησή του στην κοινότητα Τηγανίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Τηγανίου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Σπηλιανής της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Τηγάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυθαγόρειον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυθαγορείου

Κ. Πυθαγορείου (Σάμου)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τηγανίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρπόβουλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυθαγορείου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πόλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Πυθαγορείου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πυθαγορείου

Δ. Πυθαγορείου (Σάμου)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πυθαγορείου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πούντες και προσάρτησή του στο δήμο Πυθαγορείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κουμαραδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Κουμαραδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από την κοινότητα Μαυρατζαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από την κοινότητα Μαυρατζαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρατζαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από την κοινότητα Μεσογείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μύλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Μυτιληνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από την κοινότητα Παγώνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από την κοινότητα Παγώνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα Παγώνδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέφυρος αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Ζέφυρος του δήμου διορθώνεται σε Αβάντι

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κολόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καρπόβουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Τιμίου Σταυρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποτάμι Μεσοκάμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κύργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ριζοβράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μεσόγειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μυτιληνιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μαυρατζαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πούντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Μεγάλης Παναγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Γιώνιδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποτοκάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αβάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σαμιοπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παγώνδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πυθαγόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νέα Πόλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λιμνονάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κουμαραδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βεργή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Απόστολος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv