ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεθώνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεθώνη

21-04-1835

Ο οικισμός Καλαφάτι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γεφύρι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Όψιμον προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Ρίπαινα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Χόντζογλι προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μεμερίζι αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μινάγια αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μινάγια αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακαλιά αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι Τσελεπή αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιναγιώτενα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κρήτη αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβοτσά αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαπαπιά αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαριάννα (νήσος) αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίζα (νήσος) αποσπάται από το δήμο Νέας Κρήτης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Αγία Μαριάννα (νήσος) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μιναγιώτενα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιαπαπιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι Τσελεπή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Όψιμον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σακαλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σχίζα (νήσος) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξάκαλη προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γάμος προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γεφύρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουβοτσά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Κρήτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραπόλακκα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Βαράκες προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γριζόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γριβιτσά προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Διακούπια προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Καμάρια προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Νερουλά προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Ταβέρνα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ξάκαλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καβουριανό προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Βλασέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Διακούπια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαφάτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιαπαπί προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοχωρίου

Ο οικισμός Μεμερίζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεμεριζίου

Ο οικισμός Χόντζογλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χοντζογλίου

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλίτσης

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινούργιου Χωρίου

Ο οικισμός Γριβιτσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γριβιτσών

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεθώνης

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαχανάδας

Ο οικισμός Βάρακας ή Βαράκαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσοχωρίου

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Γάμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμεριζίου

Ο οικισμός Ρίπαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χοντζογλίου

Ο οικισμός Άνω Μινάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλίτσης

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλίτσης

Ο οικισμός Κάτω Μινάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλίτσης

Ο οικισμός Νερουλά ή Δηλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινούργιου Χωρίου

Ο οικισμός Καβουριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Γιαπαπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριβιτσών

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Οινούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανάδας

Ο οικισμός Ταβέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαχανάδας

Το όνομα του οικισμού Βαράκες του δήμου διορθώνεται σε Βάρακας ή Βαράκαις

Το όνομα του οικισμού Νερουλά του δήμου διορθώνεται σε Νερουλά ή Δηλέϊκα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεθώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεθώνη από το δήμο Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οινούσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Αγατζίκι αποσπάται από την κοινότητα Γριβιτσών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αγατζίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φοινίκη

16/05/1928

Ο οικισμός Οινούσα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Ρίπαινα αποσπάται από την κοινότητα Πηδάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 57Α - 05/03/1949

Ο οικισμός Νερουλά αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου Χωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 88Α - 22/04/1966

Ο οικισμός Φοινίκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φοινίκης

14/03/1971

Ο οικισμός Ρίπαινα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νερουλά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεθώνης

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv