ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Αρβανιτών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Αρβανίται

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αρβανιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Κάτω Αρβανίται αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αρβανιτών

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Άνω Αρβανίται της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάνδροσον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πανδρόσου

Κ. Πανδρόσου (Σάμου)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Αρβανιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυθαγορείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv