ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βαθύ

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Βότσος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ζώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Ψιλή Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Βλαμερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Βότσος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βλαμερή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Ζερβού και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 271Α - 26/10/1954

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχος Πηγή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Μεσόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Κέδρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Φλόκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Βαρέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρκέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Άη Θανάσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Μωραϊτοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Νικόλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Παναΐτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Τουρκομυλωνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαθέος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv