ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοντακέϊκων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοντακέϊικα

Ο οικισμός Αυλάκια Κοντακέϊκων προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Χατζηαντώνηδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Μακρόγλιδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Ο οικισμός Μαργαρώνηδες προσαρτάται στην κοινότητα Κοντακέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Μαργαρώνηδες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μανωλούκιδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Χατζηπαναγιώτηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Κολιαμπέτσηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Κουβαρδάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Μακραίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Καρανδιάδρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Θαλασσινίδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μακραίοι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χράμηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Ματσούκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Καστάνηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Καρυωτάκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

Αναγνώριση του οικισμού Αναγνώστηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακέϊκων

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Κοντακέϊικα της κοινότητας διορθώνεται σε Κοντακαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοντακαιίκων

Ο οικισμός Μακρόγλιδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζηαντώνηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουβαρδάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρανδιάδρες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Θαλασσινίδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μανωλούκιδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζηπαναγιώτηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κολιαμπέτσηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αναγνώστηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυωτάκηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστάνηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ματσούκηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χράμηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κοντακαιίκων (Σάμου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοντακέϊκων

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακαιίκων

Αναγνώριση του οικισμού Χατζησταμούληδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακαιίκων

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Αυλάκια Κοντακέϊκων της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύσαι

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοντακαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρλοβασίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv