ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νενέδων (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νενέδαι

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Νενέδαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπέλου

Κ. Αμπέλου (Σάμου)

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νενέδων

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Λιβαδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπέλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv