ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουναρίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνάρια από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελανέϊκα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Κορώνη (Καντιάνικα) αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλάνθης

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Νέα Κορώνη (Καντιάνικα) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κορώνης

18/12/1920

Ο οικισμός Μελανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστέλλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv