ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σερμορινόβου (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σερμορίνοβον

Ο οικισμός Γκίμνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σερμορινόβου

Ο οικισμός Φέτισσα προσαρτάται στην κοινότητα Σερμορινόβου

Ο οικισμός Γκολεσιάνη προσαρτάται στην κοινότητα Σερμορινόβου

Ο οικισμός Γιαννάκοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σερμορινόβου

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προδρόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σερμορινόβου

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Σερμορίνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρίνα

Ο οικισμός Γιαννάκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιαννακοχώριον

Ο οικισμός Γκολεσιάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκάδια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαρίνας

Κ. Μαρίνας (Πέλλης)

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σερμορινόβου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Φέτισσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολλά Νερά

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Γκίμνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόγεια

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Λευκάδια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκαδίων

ΦΕΚ 50Α - 19/02/1935

Ο οικισμός Γιαννακοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννακοχωρίου

Κ. Μαρίνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 28Α - 20/01/1936

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναούσης

Κ. Μαρίνας (Πέλλης)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας

Κ. Μαρίνας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ναούσης του νομού Ημαθίας από την επαρχία Εδέσσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv