ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαντσίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιάντσιστα

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Γιαντσίστης

Ο οικισμός Μονόσπητα προσαρτάται στην κοινότητα Γιαντσίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Λυκοβίστα αποσπάται από το δήμο Ναούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Λυκοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκογιάννης

Ο οικισμός Γιάντσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιάνισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γιανίσσης

Κ. Γιανίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαντσίστης

ΦΕΚ 62Α - 07/03/1932

Ο οικισμός Μονόσπητα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοσπήτων

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Γιάνισσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος Βεροίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Βεροίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιανίσσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκογιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιός Λυκογιάννης

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Λυκογιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βεροίας

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιός Λυκογιάννης στον οικισμό Νέος Λυκογιάννης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αγίου Γεωργίου Βεροίας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 87Α - 08/04/1948

Ο οικισμός Νέα Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκόγιαννης

Ο οικισμός Παλαιά Λυκόγιαννη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκόγιαννης

Το όνομα του οικισμού Νέος Λυκογιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Λυκόγιαννη

Το όνομα του οικισμού Παλαιός Λυκογιάννης της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιά Λυκόγιαννη

ΦΕΚ 136Α - 24/06/1949

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Μαρίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Βεροίας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δοβρά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv