ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζαγκλιβερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζαγκλιβέριον

ΦΕΚ 230Α - 31/07/1946

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνα και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Παρθένιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζαγκλιβέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλινδοίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv