ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπερόβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπέροβα

Ο οικισμός Ζάροβα προσαρτάται στην κοινότητα Μπερόβης

Ο οικισμός Χωρούδα προσαρτάται στην κοινότητα Μπερόβης

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Ο οικισμός Ζάροβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρόβης

ΦΕΚ 232Α - 27/10/1927

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρούδας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπέροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βερτίσκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βερτίσκου

Κ. Βερτίσκου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπερόβης

ΦΕΚ 129Α - 21/07/1957

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από την κοινότητα Χωρούδας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Χωρούδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βερτίσκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βερτίσκου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv