ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αδάμ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αδάμ

Ο οικισμός Σοφουλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

Ο οικισμός Καργή Γκιόλ προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

Ο οικισμός Γκιρέν προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σοφουλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Γκιρέν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόκωμον

Ο οικισμός Καργή Γκιόλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμωτό

Κ. Αδάμ (Χαλκιδικής)

16/05/1928

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαραθούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Αδάμ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/03/1930

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμωτού

Ο οικισμός Μεσόκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμωτού

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμωτού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδάμ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλινδοίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv