ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαγκαδάς

Ο οικισμός Σαρήγιαρ προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδά

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σαρήγιαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσαυγής

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λαγκαδά

Δ. Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λαγκαδά

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Λαγκαδά και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδά

05/04/1981

Ο οικισμός Λουτρά Λαγκαδά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαγκαδάς του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλειον αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάριον αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολχικόν αποσπάται από την κοινότητα Κολχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακόντιον αποσπάται από την κοινότητα Κολχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγυνά αποσπάται από την κοινότητα Λαγυνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δρακόντιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λαχανάς ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαυρορράχη αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρι αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνια αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτεραί αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορκάς αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόπολις αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλόπολις αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο Λαχανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξαμήλι αποσπάται από το δήμο Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθιά αποσπάται από το δήμο Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσηρος αποσπάται από το δήμο Ασσήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοχός αποσπάται από το δήμο Σοχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροκέρασα αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτό αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμ αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγκλιβέριον αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Καλινδοίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακαρού αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδαμέρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλούδι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδίκια αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όσσα αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Βρύσες αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρούδα αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερτίσκος αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδένδρι αποσπάται από το δήμο Βερτίσκου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Δρακόντιο και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδά

Αναγνώριση του οικισμού Μεσόκωμο και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδά

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κολχικού μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv