ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κιλκίς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιλκίς

Ο οικισμός Στρέζοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Ο οικισμός Σέσλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Αρμουτσή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμουτσή

Ο οικισμός Γιάννες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρμουτσή

Ο οικισμός Σερσεμλή προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

Ο οικισμός Σεκερλή προσαρτάται στην κοινότητα Κιλκίς

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ αποσπάται από την κοινότητα Σαρή Γκιόλ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρή Γκιόλ αποσπάται από την κοινότητα Σαρή Γκιόλ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) αποσπάται από την κοινότητα Σαρή Γκιόλ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Σαρή Γκιόλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρηστών

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Κρηστών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρηστώνος

Ο οικισμός Ακτσέ-Κλισέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρηστώνος

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρηστώνος (Σαρή - Γκιόλ) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρηστώνος

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Στρέζοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρούπολις

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σέσλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σεβαστόν

Ο οικισμός Σεκερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαχαράτο

Ο οικισμός Σερσεμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερόβρυση

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Κολχίς αποσπάται από την κοινότητα Κρηστώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κιλκίς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 336Α - 25/07/1935

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κιλκίς

Δ. Κιλκίς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 336Α - 25/07/1935

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κιλκίς

ΦΕΚ 17Α - 13/02/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 112Α - 30/08/1990

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βαπτιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα Βαπτιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειψύδριον αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Μελανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιανόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρύγιον αποσπάται από την κοινότητα Χωρυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηστώνη αποσπάται από την κοινότητα Κρηστώνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρπυλλος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από το δήμο Κρουσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόφωτον αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλτογιανναίικα αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίνδοια αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλίτσι αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλιές αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Στέρνα αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέρσον αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόλουστο αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Μουριών αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από το δήμο Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάνης αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοϊράνη αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτο αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο Δοϊράνης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιό Λιθωτό και προσάρτησή του στο δήμο Κιλκίς

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Νέα Σάντα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Νέας Σάντας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv