ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νικήτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νικήτας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Βόζικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Νικήτα (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Βόζικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βατοπεδίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Βατοπεδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βατοπεδίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

05/04/1981

Ο οικισμός Πύργος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγία Βαρβάρα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Καλογρηά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτα

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1988

Ο οικισμός Νικήτας της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικήτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικήτης

Κ. Νικήτης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1988

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νικήτα

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικήτη της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικήτη της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μακριά Λαγκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Σπαθιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Χλιαδού και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Πίτσακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κασταμονίτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Ασκαμνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Καστέλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτσαρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμά Πηγάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Κουβγίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Λαγόμαντρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Λιθηρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παύλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

Αναγνώριση του οικισμού Μαθέση Καλύβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νικήτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σιθωνίας

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ασκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Σπαθιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κασταμονίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καλογρηά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Νικήτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λιθηρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Πίτσακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Ελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κουβγίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Χλιαδού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Λαγόμαντρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Καστέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κάτσαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Μαθέση Καλύβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Μακριά Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Ο οικισμός Κοσμά Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σιθωνίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv