ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καψοχώρας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καψοχώρα

Ο οικισμός Χανιώτη προσαρτάται στην κοινότητα Καψοχώρας

Ο οικισμός Τσαπράνι προσαρτάται στην κοινότητα Καψοχώρας

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Άνδερ και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψοχώρας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Καψοχώρας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Τσαπράνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεραμίδι

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμιδίου

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Άνδερ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κεραμίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψοχώρας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κεραμίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψοχώρας

24/07/1930

Ο οικισμός Κάτω Κεραμίδι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Κεραμίδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Χανιώτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανιώτη

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Καψοχώρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πευκοχωρίου

Κ. Πευκοχωρίου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καψοχώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παλλήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv