ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πορταριάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πορταριά

Ο οικισμός Μυριόφυτον προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Εμερτζελή προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Πόζαλον προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Μαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Σουφλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Καρά Τεπέ προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Άγιος Μάμας προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

Ο οικισμός Καρκάρα προσαρτάται στην κοινότητα Πορταριάς

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καργή-Λιμάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Καραμάν και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ρωσσικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Ζωγράφου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Κωνσταμονίτου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

Αναγνώριση του οικισμού Διονυσίου (Μετόχιον Διονυσίου) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πορταριάς

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Πορταριάς (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Καργή-Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καργή-Λιμάνι

ΦΕΚ 20Β - 25/02/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Καραμάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πλάγια

ΦΕΚ 111Α - 31/03/1926

Ο οικισμός Νέα Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέων Πλαγίων

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μαριανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαριανών

Ο οικισμός Καρκάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρκάρας

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Νέα Τρίγλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τρίγλιας

Ο οικισμός Νέα Αντιγόνεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαριανών

Ο οικισμός Εμερτζελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Πόζαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Διονυσίου (Μετόχιον Διονυσίου) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Μετόχιον Κωνσταμονίτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Μετόχιον Ζωγράφου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Αντιγόνειας

Ο οικισμός Καρά Τεπέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τένεδος

Ο οικισμός Σουφλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τρίγλια

Ο οικισμός Μετόχιον Ρωσσικόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αντιγόνεια

ΦΕΚ 396Α - 06/11/1926

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μάμαντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πορταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουδανιών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv