ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ορμυλίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορμύλια

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ζωγράφου (Μετόχιον Ζωγράφου) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Βατοπεδίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Ορμυλίας (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Μετόχιον Βατοπεδίου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βατοπεδίου

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μετόχιον Βατοπεδίου αποσπάται από την κοινότητα Βατοπεδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μετόχιον Βατοπεδίου της κοινότητας διορθώνεται σε Βατοπέδιον

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βατοπεδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Ζωγράφου (Μετόχιον Ζωγράφου) της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ψακούδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Βατοπεδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νησί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σερμύλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορμυλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορμύλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ορμυλίας

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Νέα Σερμύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Βατοπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Ο οικισμός Ψακούδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορμυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv