ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βραστών-Πλανών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βραστά

Ο οικισμός Πλανά προσαρτάται στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μηλιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Κελί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Σμίξη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Φωτίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Πετσάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βραστών-Πλανών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Ο οικισμός Αγία Φωτίδα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαρλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Γερακαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστών-Πλανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βραστά της κοινότητας διορθώνεται σε Βράσταμα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βραστάμων

Ο οικισμός Μαρλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βάλτος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γερακαριά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Βραστάμων (Χαλκιδικής)

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βραστάμων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βραστών-Πλανών

07/04/1951

Ο οικισμός Μηλιάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 164Α - 14/06/1952

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργαδικίων

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Σκιώνης

Ο οικισμός Πετσάδα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σμίξη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κελί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Βράσταμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Ο οικισμός Πλανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv