ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βάβδου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάβδος

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Βάβδου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαργιαμήτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Βάβδου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος ή Ψαλλίδας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος ή Ψαλλίδας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεταλλεία Βάβδου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Μπαργιαμήτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεξαμενή

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τενέδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία Βάβδου και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάβδου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Μεταλλεία Βάβδου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Βάβδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv