ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαλατίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαλάτιστα

Ο οικισμός Αβανλήδες προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Γαλατίστης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Γαλατίστης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Δοβαντζή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Δοβαντζή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρήνης

Κ. Γαλατίστης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 288Α - 17/11/1924

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 364Α - 20/11/1925

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αβανλήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινοχώρι

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αναστασία και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γαλάτιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθεμούς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθεμούντος

Κ. Ανθεμούντος (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαλατίστης

ΦΕΚ 261Α - 05/08/1929

Ο οικισμός Γαλαρινός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλαρινού

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Ο οικισμός Ανθεμούς της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάτιστα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλατίστης

Κ. Γαλατίστης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 85Β - 18/05/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανθεμούντος

16/10/1940

Ο οικισμός Αγία Αναστασία της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κιουρτσόγλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατίστης

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αναστασία και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλατίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλάτιστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανθεμούντα

Ο οικισμός Κιουρτσόγλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Πρινοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αναστασίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανθεμούντα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv