ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λούτιτζα Μαχαλάδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παζαρλή

Ο οικισμός Ραμαζανλή προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Οσμανλή Δερέ προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Ουρλού ή Οζουρλά προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Μποζλού προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Δουρδανλή προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

Ο οικισμός Αχματλή προσαρτάται στην κοινότητα Λούτιτζα Μαχαλάδων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Παζαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελάνθιον

Ο οικισμός Αχματλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόκαστρον

Ο οικισμός Δουρδανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παγοχώριον

Ο οικισμός Ουρλού ή Οζουρλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Χωριό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελανθίου

Κ. Μελανθίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λούτιτζα Μαχαλάδων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Οσμανλή Δερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βάθεια

Ο οικισμός Ραμαζανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοτόπιον

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Μελανθίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Χωριό της κοινότητας διορθώνεται σε Κατωχώριον

Αναγνώριση του οικισμού Σλατίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελανθίου

Ο οικισμός Βάθεια της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μποζλού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σλατίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παγοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατωχώριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δασοτόπιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάνθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv