ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπαρακλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπαρακλή

Ο οικισμός Ακ Μπουνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

Ο οικισμός Παζαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

Ο οικισμός Οσμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρακλή

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σεμεκλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπαρακλή

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Χαλκιδικής

Κ. Μπαρακλή (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χαλκιδικής από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Ακ Μπουνάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρκάρας

Ο οικισμός Σεμεκλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Οσμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Παζαρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Μπαρακλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τενέδου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv