ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κακορρεύματος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόρρευμα από το δήμο Αιπείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χράνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακορρεύματος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κακορρεύματος

ΦΕΚ 37Α - 12/02/1973

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κακόρρευμα στον οικισμό Χράνοι

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χράνων

Κ. Χράνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακορρεύματος

05/04/1981

Ο οικισμός Βίγλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χράνοι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv