ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πύλου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύλος

Ο οικισμός Πύλα προσαρτάται στο δήμο Πύλου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χανδρινός αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντηλιοκέρι αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέζαγα αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκουνάρα αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρινίτσα αποσπάται από το δήμο Πηδάσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παπούλιον αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος Πισπίσια αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίκλενα αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουβαλοβαρός αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οσμάναγα αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παπούλιον αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος του Καλέλη αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της Γιάλοβας αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άνω Παπούλιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Σφακτηρία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Παπούλιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αποθήκη της Γιάλοβας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της Γιάλοβας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Καραμανώλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Πισπίσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος του Καλέλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Χουσεΐναγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπούλια προσαρτάται στο δήμο Πύλου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή του Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παληονερό προσαρτάται στο δήμο Πύλου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γουβαλοβαρός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιάλοβα προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μπαλοδημέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Σγράπα προσαρτάται στο δήμο Πύλου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραμανώλη

Ο οικισμός Οσμάναγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οσμάναγα

Ο οικισμός Ίκλενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ικλένης

Ο οικισμός Κουκκουνάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκκουνάρας

Ο οικισμός Χανδρινός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανδρινού

Ο οικισμός Πύλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύλου

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυνηγού

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οσμάναγα

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οσμάναγα

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οσμάναγα

Ο οικισμός Παπούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ικλένης

Ο οικισμός Σγράπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ικλένης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ικλένης

Ο οικισμός Λέζαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκκουνάρας

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκκουνάρας

Ο οικισμός Μπαλοδημέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρινού

Ο οικισμός Καντηλιοκέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρινού

Ο οικισμός Αβαρινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρινού

Ο οικισμός Παληονερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλου

Ο οικισμός Πύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλου

Ο οικισμός Γιάλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πύλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύλος από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληονερό αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύλα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιάλοβα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Κουκκουνάρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαλοδημέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Χανδρινού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σγράπα αποσπάται από την κοινότητα Ικλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 368Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Πύλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύλας

Ο οικισμός Μπαλοδημέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πύλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληονερό της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόνερον

Αναγνώριση του οικισμού Σφακτηρία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύλου

Αναγνώριση του οικισμού Πύλος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύλου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πύλου

Δ. Πύλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πύλου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Σγράπα του δήμου μετονομάζεται σε Ελαιόφυτον

19/03/1961

Ο οικισμός Πύλος (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα Κυνηγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδασος αποσπάται από την κοινότητα Πηδάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλοδημαίικα αποσπάται από την κοινότητα Πύλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύλα αποσπάται από την κοινότητα Πύλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από την κοινότητα Χωματάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Χωματάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα Πυλίας αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Παππουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππούλια αποσπάται από την κοινότητα Παππουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίκλαινα αποσπάται από την κοινότητα Ικλαίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πύλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Γιάλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κάτω Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ίκλαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Καλλιθέα Πυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Πήδασος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Παππούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Σφακτηρία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Πύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μπαλοδημαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Παλαιόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv