ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσιμανδρίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσιμάνδρια

Ο οικισμός Αγγαριώνες προσαρτάται στην κοινότητα Τσιμανδρίων

ΦΕΚ 49Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Αγγαριώνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτιανού

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κόμπιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσιμανδρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv