ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πορτιανού (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πορτιανόν

Ο οικισμός Πεσπέραγον προσαρτάται στην κοινότητα Πορτιανού

ΦΕΚ 49Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Αγγαριώνες αποσπάται από την κοινότητα Τσιμανδρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 151Α - 06/07/1919

Ο οικισμός Πεσπέραγον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεσπεράγου

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Αγγαριώνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγαριώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Κούταλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv